smile

Smile XI

2015
acrylic on linen
frame:28.5 x 28.5 cm

Smile XI

MISIA

2015
acrylic on linen
frame:28.5 x 28.5 cm

MISIA

Smile XII

2015
acrylic on linen
frame:28.5 x 28.5 cm

Smile XII

Smile XIII

2015
acrylic on linen
frame:28.5 x 28.5 cm

Smile XIII

Smile XIV

2015
acrylic on linen
frame:28.5 x 28.5 cm

Smile XIV